יהדות פוגשת

אבולוציה

קישורים

אבולוציה ויהדות - הפולמוס

פולמוס האבולוציה ויהדות  -תיאוריית האבולוציה, העומדת ביסוד הביולוגיה המודרנית, הפכה לסלע מחלוקת ב"מלחמות דת" מודרניות. מוזאונים נאלצים להסתיר תערוכות, מדענים מסויימים מנגחים "מכחישי אבולוציה" ומציגים אמונה דתית כפרימיטיבית והרשת מלאה בוויכוחים סוערים ובהאשמות חריפות. 

כשמדובר במערכות חינוך ממלכתיות, הנושא מורכב אף יותר. הוראת אבולוציה בבתי ספר הינה נושא רגיש לא רק בארה"ב אלא גם בישראל ובמדינות רבות אחרות. בשנת 2014 החליט משרד החינוך בארץ לכלול רעיונות אבולוציוניים במסגרת לימודי החובה בביולוגיה. ההחלטה עוררה מתח ציבורי, וגורמים בחינוך הממלכתי-דתי – והתלמידים בכללם, הביעו הסתייגות תקיפה מן השינוי.

מלבד הקשבה וכבוד הדדי, חסר בוויכוחים כאלה גם ידע בסיסי. האם אמנם יש כאן התנגשות בלתי נמנעת? האם הדת בכלל והיהדות בפרט חייבת לדחות את ההסבר האבולוציוני? האם יש יותר מפתרון אפשרי אחד לבעיה? 

למרות שרוב הפולמוס סביב דרווין ותיאוריית האבולוציה במאה וחמישים השנים האחרונות מתרחש בעולם הנוצרי, חקר התגובות לאבולוציה בעולם היהודי התחיל רק בעשורים האחרונים. מטרותיו של האתר הנוכחי הן להתחיל לפרוס בפניכם את הגישות המגוונות ולהציע דרכים ליישומן במערכת החינוך

לקרוא עוד
גישות עיקריות
גישות נבחרות
הרבי מליובוויטש

גישת הרבי מלובביץ

לקריאה נוספת

לחץ כאן
הרב סולובייצ'יק

גישת הרב סולובייצ'יק

לקריאה נוספת

לחץ כאן
לאן הגעתי
לאן הגעתי

האתר פותח פתח לנושאים הקשורים לתגובה היהודית לתיאוריית האבולוציה. את המטרות שלו אפשר לתמצת כך:

  1. להראות שאין צורך להימנע מנושא האבולוציה מסיבות דתיות.
  2. להדגיש שלא כל הרבנים והמנהיגים הדתיים ראו את האבולוציה כנוגדת את אמונתם. 
  3. להציג מנעד של תגובות דתיות לאבולוציה. 
  4. להעמיק בקרב הגולשים את תפיסתם לגבי הממשק בין הדת והמדע. 
  5. יש שחושבים שהסתירה לכאורה בין היהדות והאבולוציה היא נושא מיושן שהוויכוח בו הוכרע לפני עשרות שנים. למעשה, העובדות בשטח מספרות סיפור שונה. מחקרים עדכניים עוסקים בנושא, שחוזר ומופיע במאה ה-21 כנקודת המוקד של "מלחמות תרבות" שונות. באתר זה תפגשו חומרים המציגים את גישותיהם של רבנים ומדענים אורתודוכסים בני המאה ה-20 לאבולוציה. כולם התייחסו לתיאוריה בכתביהם, ודנו בסתירה האפשרית בין התיאור המדעי לסיפור הבריאה בתנ"ך. עמדותיהם השונות ביחס לאבולוציה יכולות לשמש מעין צוהר להשקפתם הכללית בשאלות של מסורת ומודרנה, פרשנות תורנית וידע אנושי, מהות האדם ויחסו של אלוקים לבריאה.
לקרוא עוד
תגובות ביהדות
לתיאורית האבולוציה
תגובות ביהדות
לתיאורית
האבולוציה

אתר זה נבנה על מנת להציע גישה שאינה חוששת מריבוי דעות וממחלוקת. אנו מאמינים שאחת הדרכים הטובות ללמידה היא התמודדות עם נקודות מבט שונות. משום כך מובא כאן מגוון עמדות בשאלת ההתאמה בין האבולוציה והיהדות, ביניהן אלה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב מנחם מנדל שניאורסון והרב יוסף דב סולובייצ'יק. גישה כזו מאפשרת לאנשים להשתחרר מדעות קדומות ולפנות לנושאים המהותיים העולים מן המפגש המאתגר, המפתיע והמפרה בין אבולוציה ויהדות.  

home6
1871 -1859
דרווין
1859: "מוצא המינים" של דרווין יוצא לאור
1871: "מוצא האדם" של דרווין יוצא לאור בו מתוארת שושלת בני האדם המורכבת מאבות קדמונים פרימטים – קופי על.
1871 -1859
1874
המלבי"ם
1874: המלבי"ם מקבל את רעיון ההתפתחות מאורגניזמים פשוטים למורכבים בפירושו לסיפור הבריאה, מבלי להזכיר את דרווין או את האבולוציה.
1874
1936-1947
"הסינתזה האבולוציונית המודרנית"
מיזוג של האבולוציה של דרווין עם הגנטיקה של מנדל מבסס את התיאוריה, מוליד את התפיסה האבולוציונית המודרנית ופותח כיווני מחקר פוריים רבים.
1936-1947
1951-1962
הרבי מלובביץ
הרבי מלובביץ מבטא התנגדות חריפה לאבולוציה. הרב מנחם מנדל שניאורסון דוחה את התיאוריה משום שהיא סותרת את פשט התיאור המקראי, ומערער על תקפותה המדעית על יסוד גישתו הפילוסופית למדע. [קישור]
1951-1962
1970
שיווי המשקל המקוטע
תיאוריית "שיווי המשקל המקוטע" טוענת שקצב ההתקדמות של האבולוציה אינו אחיד. 1975: חקר חרקים חברתיים והתנהגויות אלטרואיסטיות בטבע מוליד את תחום הסוציוביולוגיה.
1970
1985
פרופ' ישעיהו ליבוביץ
פרופ' ישעיהו ליבוביץ טוען לניתוק מוחלט בין מדע לדת.
1985
למה שאלוקים יברא את העולם על ידי תהליכים אבולוציוניים?

כל שאלה שמתחילה ב"למה אלוקים עשה…" נידונה להישאר בלי תשובה. אלוקים הוא כל יכול, והיה בכוחו לברוא את העולם באינסוף דרכים אחרות – שעל כולן אפשר היה לשאול את אותה שאלה-חסרת-תשובה. האמונה הסמויה שהסיבות והמניעים שלו חייבים להיות גם הגיוניים בעינינו – היא נאיבית, ואולי אפילו כפרנית. כיוון שהוא מצדו לא גילה לנו למה הוא פעל בדרך מסויימת, אנחנו יכולים (ואולי אמורים) למצוא משמעות ועומק הן בהופעה פתאומית של מינים [קישור?] והן בהיווצרות הדרגתית שלהם (כמו למשל המחשת הרעיון של ריבוי פרטים שנובע ממקור אחד) [קישור לציטוט של הרב זקס] – כל עוד איננו משלים את עצמנו ש"הנה, הצלחנו להבין מה היה לו בראש".

לקרוא עוד
האם דרווין עצמו היה כופר?

ראשית, התנ"ך מתאר את בריאת העולם כתהליך חד-פעמי מהיר. שנית, הוגים דתיים השתמשו במורכבותו של העולם ובהתאמת פרטי הבריאה זה לזה, כהוכחה למציאותו של הבורא. התיאוריה של דרווין פגעה בשתי הנקודות האלה. היא הציעה הסבר מכניסטי להיווצרות החיים עלי אדמות כתוצאה מתהליכים אקראיים, וכך הציבה אלטרנטיבה הן לתיאור הבריאה המקראי והן ל"הוכחה מן התכנון" (ר' לעיל שאלה 2 על ההתמודדות היהודית עם הנושא). דרווין עצמו, שהתחנך בסביבה נוצרית אנגליקנית והתכוון לכהן ככומר כפרי, איבד את אמונתו במקביל לגיבוש תיאוריית האבולוציה שלו. זו לא היתה הסיבה היחידה והשינוי לא קרה בבת אחת. בתחילה איבד דרווין את האמונה התיאיסטית, כלומר הפסיק להאמין שהא-ל מתערב בנעשה בעולם, וקיבל את הדיאיזם, שהוא האמונה בא-ל ש"התניע" את העולם אך אינו מתערב בו. מאוחר יותר נעשה ספקן, בעקבות אירועים אישיים ושאלות דתיות נוספות, ונשאר אגנוסטיקן (=שאינו מכריע בשאלה) עד יומו האחרון.

לקרוא עוד