פעילויות פתיחה לסדרת שיעורים 

פעילויות פתיחה לסדרת שיעורים על אבולוציה ואמונה

קהל יעד:

כיתות י'-י"ב

מטרת הפעילות:

  1. לעורר את התלמידים לחשיבה על המפגש שבין המדע לאמונה
  2. לאפשר למורה להבין טוב יותר מהי העמדה שמחזיקים בה תלמידי הכיתה. 
  3. לחשוף את התלמידים לאפשרויות ההסתכלות השונות על היחס שבין אמונה למדע

פעילות א'

סקר אינטרנטי. בקישור המצורף מוצע שאלון לדוגמא. אפשר להיעזר בו על מנת לבנות שאלון דומה בגוגל טפסים או בכלי דיגיטלי אחר. 

העבירו לתלמידים את הקישור. לאחר שהם מילאו את השאלון, ניתן להקרין את התוצאות ולדון בכיתה על המשמעות שלהן. 

http://forms.gle/sPdRhTyy7A7EYg3v6


פעילות ב'

כל הכיתה נעמדת בשורה אחת. המורה מקריא היגד, וכל תלמיד שמסכים עם ההיגד מתקדם צעד אחד קדימה. בסוף התרגיל ניתן לבחור מספר היגדים ולדון עליהם (היגד שהייתה בו הסכמה רחבה – מדוע? היגד שכולם התנגדו לו – מדוע? תלמיד שהיה שונה מכולם – מה הוביל אותו לעמדה שלו? האם היו היגדים שרבים התלבטו בהם?) 

  • ניתן להשתמש במשפטים מתוך השאלון המקוון דלעיל, או בהיגדים המופיעים בפעילות ג'. 

פעילות ג'

מפזרים את הכרטיסיות שבעמוד הבא על שולחן (מומלץ להדפיס על דף צבעוני). התלמידים הולכים מסביב לשולחן ובוחרים היגד או שניים שהם הכי מזדהים איתם. (אפשר לבחור היגד אחד שמעורר הזדהות ואחד שמעורר התנגדות). 


פעילות ד'

מתאים לבית ספר בו התלמידים לא מרגישים בדרך כלל סתירה בין האמונה למדע

פעילות זו נועדה לעורר את התלמידים לחשיבה על עמדתם ביחס שבין המדע לסיפורי הבריאה. הפעילות בנויה על שאלות מנחות ששואלים את הכיתה כולה (אין חובה להשתמש בכל השאלות כמובן). 

שימו לב: פעילות זו עשויה להציף עמדות ורגשות מאתגרים ואף לעורר מתחים בתוך הכיתה. יש להקדיש את הזמן ותשומת הלב הראויים כדי לאפשר לתלמידים לעבד כראוי את מה שהם וחבריהם מבטאים. 

נניח שארכאולוגים היו מזהים בוודאות גמורה את קברו של אליעזר עבד אברהם [לעיבוי השאלה: בתל באר שבע המקראית, נמצאו שברי חרס המציינים קשר בין אברהם לאבימלך מלך גרר ובין אברהם לאליעזר, וכן מזכירים את יצחק. על קבר במקום נמצאה כתובת הקדשה שלא מותירה ספק שמדובר באליעזר עבדו של אברהם שהגיע 'מעבר הנהר']. מה הייתה תגלית כזו גורמת לכם להרגיש? מדוע? 
(שאלה הפוכה:) נניח שארכאולוגים היו מוצאים תגלית ששוללת מכל וכל את הימצאות עם ישראל במצרים. [לעיבוי השאלה: בעמק הנילוס נחשפה פירמידה קבורה בחול שמעולם לא נחפרה. בתוך הפירמידה התגלתה כתובת חרטומים שמתארת את כמות העבדים במצרים בכל שנה ושנה במשך 500 שנה. עם ישראל לא מופיע שם בשום צורה…]. מה הייתה תגלית כזו גורמת לכם להרגיש? מדוע? [האם הייתם מאמינים למדענים? מה זה אומר על סיפורי התורה? וכו']
נניח שהנהלת בית הספר הייתה אוסרת על הוראת נושא האבולוציה, מתוך חשש לפגיעה בתפיסת עולמם הדתית של התלמידים. מה הייתה דעתכם על החלטה כזו? מסכימים? לא מסכימים? מדוע? 
(שאלה דומה:) מה דעתכם על אנשים שמחליפים שלטי הסבר במוזיאון עם מידע לגבי גיל העולם, בהתאם לקבוצות המבקרים (מתקנים אותם מהגיל על פי המדע לגיל על פי התורה)? 
כמה זמן העולם קיים לדעתכם? (האם התלמידים נטו יותר לתשובת המדענים, או לספירה היהודית המקובלת לבריאת העולם?)
(שאלה דומה, שיכולה לפתח את השאלות הקודמות:) מדוע יש בתי ספר דתיים שמתנגדים להוראת אבולוציה? (מהן ההתנגשויות שתיאוריית האבולוציה עלולה ליצור עם האמונה?)
(שאלה על הבנת פשט הפסוקים:) חז"ל אומרים ש"כל האומר דוד חטא – אינו אלא טועה". מה דעתכם? [לעיתים קרובות תלמידים לא אוהבים את הפירוש הזה, שאינו מסתדר להם עם פשט הפסוקים] מה דעתכם על פירושים חדשים לפסוקי הבריאה, המיישבים את הפסוקים עם התאוריות המדעיות העדכניות? [במידה והם חשים נוח יותר לקבל פירושים כאלה – מדוע יש פער כזה? למה הפרשנות הדרשנית של חז"ל קשה להם יותר?]
האם יש קשר בין עזיבת האמונה לבין התפתחות המדע?

רוב המדענים הם כופריםמדענים טוענים טענות שקריות שנוגדות את התורה
יש חלקים במדע שסותרים את האמונהסתירות בין תורה למדע נובעות מעמדתו של מי שמציג אותן
אף פעם לא חשבתי על כך שיש סתירה בין עקרונות המדע לרעיונות התורההקשר בין האמונה למדע מעניין אותי
אני לא מצליח להבין בכלל מה הקשר בין אמונה למדעהמדע הוא דרך נוספת להעצים את האמונה שלי בה'
הגילויים המדעיים עוזרים לנו להבין טוב יותר את התורהכל מה שהמדע  מגלה כבר היה  כתוב בתורה
יש תחומים במדע שעדיף שאדם מאמין לא ילמדכשהמדע והתורה אומרים דברים שונים, אני נוטה ללכת עם המדע
כשהמדע והתורה אומרים דברים שונים, אני נוטה ללכת עם התורהסתירות לכאורה בין מדע לתורה, נובעות מהבנה לא שלמה של התורה