פרופסור ישעיהו ליבוביץ

פרופסור ישעיהו ליבוביץ

ישעיהו ליבוביץ (1903-1994) היה מדען והוגה דעות ישראלי, ששימש פרופסור לכימיה אורגנית ונוירופיסיולוגיה באוניברסיטה העברית וכעורך האנציקלופדיה העברית. דעותיו המקוריות בנושאים פוליטיים, חברתיים ודתיים הובעו בחריפות ובתוקף, ועוררו לא פעם פולמוסים והתנגדויות.

בנושא היחס בין מדע ודת (או ערכים בכלל) טען ליבוביץ שאין כל מקום לשאלה, מכיוון שמדובר בשני תחומים שאין ביניהם שום מגע. המדע עוסק בעובדות, והדת אינה אלא מערכת של ציוויים שמקבל אדם על עצמו מתוך בחירתו לעבוד את ה'.

ליבוביץ סבר שהמדע הוא מקור המידע האמין, ומידע זה "כפוי על תודעתו של המבין אותו". לעומת זאת, הדת אינה עוסקת באינפורמציה אלא בחובות, מהותה היא "התביעה המוצגת לאדם: לעבוד את ה'" וההכרעה שלו לעשות זאת היא מימוש הערך הדתי. הדת לא נועדה לספק את צרכיו של האדם. משום כך, המצוות לא נועדו לשמירה על בריאות הגוף או הנפש – שהיא צורך אנושי, ובאותו אופן, גם השאיפה לדעת ולהכיר את העולם שסביבנו הוא צורך שלנו כבני אדם.

ליבוביץ התבטא בחריפות כנגד השואבים מידע עובדתי מן התורה, ובכלל זה תיאורים על זמן ואופן בריאת העולם (1).

ממש מגוחך הוא הרעיון שהתורה ניתנה לבני אדם כדי ללמד אותם פרק במדעי הטבע, או במדעי ההיסטוריה, ושהשכינה ירדה על הר סיני כדי למלא תפקיד של פרופסור לפיסיקה, ביולוגיה, אסטרונומיה וכו' – רק שהשי"ת הוא פרופסור טוב יותר מאשר הפרופסור באוניברסיטה! רעיון זה הוא לא רק מגוחך אלא ממש חירוף וגידוף ("המדע או התורה – מי צודק?").

הרצון לדעת כיצד נברא העולם הוא אחד מהצרכים האנושיים שלנו, סובר ליבוביץ, ממש כמו הצורך לשמור על בריאות או על שלוות נפש. מי שחושב שהתורה נועדה לספק את הרצון הזה, הופך אותה למשרתת את האינטרסים שלו – וזה מנוגד למהותה של הדת.

הפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", אינו מכיל לטענתו שום מידע על מאורע היסטורי כלשהו. משמעותו היא דתית בלבד, ומטרתו ללמד עיקר גדול באמונה: "שהעולם איננו אלוהים – שלילת האתיאיזם והפנתיאיזם".

ליבוביץ טרח הרבה כדי לפרש מחדש את כל אותם מקורות תורניים העוסקים לכאורה במציאות המדעית וההיסטורית. הוא ראה בעמדתו ייצוג נאמן של היהדות המקורית, מבית מדרשו של הרמב"ם, ש"מנפֶּה" מן האמונה הדתית כל אינטרס אנושי.

כביולוג בהכשרתו, סבר כמובן שהתיאור האבולוציוני של מוצא המינים כפוי על דעתו של כל מי שמבין אותו, ושספר בראשית אינו מלמד דבר על האירועים שהתרחשו על פני כדור הארץ בראשית הופעתם של החיים.

הערות

 (1.)  הוא הפנה ביקורת מפורשת כלפי עמדתו של הרבי מלובביץ, שמצדו הגיב לטענותיו בעקיפין בכמה הזדמנויות.