ציר הזמן

610-546 לפני הספירה
הפילוסוף היווני אנכסימנדרוס
מעלה את הסברה שכל מיני החי התפתחו מדגי ים ועברו תהליך של שינוי לאחר שהתבססו ביבשה
610-546 לפני הספירה
1707-1746
שנות חייו של הרמח"ל
הרמח"ל תפס את המציאות כנמצאת במהלך כללי של שינוי והתפתחות.
1707-1746
1735
קרלוס לינאוס
מפרסם את הכרך הראשון של Sistema Naturea (המערכת הטבעית), שהניח את היסודות למדע הטקסונומיה. לימים הוא העלה את הרעיון שמוצאם של הצמחים מאב קדמון משותף
1735
1799
ארסמוס דרווין
סבו של צ'ארלס דרווין, מציג תיאוריה אבולוציונית ראשונית בספרו "זואונומיה".
1799
1809
צ'ארלס דרווין נולד
צ'ארלס דרווין נולד
1809
1809
ז'אן בפטיסט למארק
מפרסם את "פילוסופיה זואולוגית", בו הוא מבסס לראשונה תיאוריה מדעית של התפתחות המינים.
1809
1817
ז'ורז' קיבייה
מפרסם מאמר על ההיסטוריה של הארץ, ומוכיח שהתרחשו אירועי הכחדה של מינים.
1817
1836-1831
מסע ה"ביגל"
דרווין יוצא למסע חובק עולם בספינת ה"ביגל". בעקבות ממצאי המסע הוא מנסח את עקרון הברירה הטבעית, אך נמנע מלפרסמו במשך יותר מ-20 שנה.
1836-1831
1842
"דרוש אור החיים"
ר' ישראל ליפשיץ, בעל ה"תפארת ישראל", נושא דרשה המתייחסת למאובנים ולהיסטוריה של כדור הארץ.
1842
1859
"מוצא המינים" יוצא לאור
ספרו המרכזי של צ'ארלס דרווין.
1859
1865
חוקי מנדל
הנזיר הצ'כי גרגור מנדל מפרסם את מחקרו בתחום התורשה.
1865
1871
"מוצא האדם" יוצא לאור
דרווין מוציא ספר נוסף, בו הוא קושר את שושלת בני האדם לאבות קדמונים דמויי קוף.
1871
1873
הרש"ר הירש
מתייחס לאבולוציה בספקנות, אך טוען שאם היא תוכח כתיאוריה מדעית, לא רק שאיננה כפירה אלא שהיא מעידה על יכולת הבורא.
1873
1874
המלבי"ם
בפירושו לספר בראשית איננו מזכיר את דרווין או את האבולוציה, אך מפרש את השתלשלות הבריאה כהתפתחות של אורגניזמים מורכבים מתוך אורגניזמים פרימיטיביים.
1874
1875
נפתלי הלוי
משכיל תלמיד חכם, שהיה הראשון שהתייחס בעברית לתיאוריית האבולוציה, וכתב ספר שמיישב בינה לבין כתבי הקודש. משכילים אחרים ראו בתיאוריה של דרווין כפירה.
1875
1877
הרב אליהו בן אמוזג
מרבני איטליה, מקבל את עקרונות תיאוריית האבולוציה: גיל העולם הוא מיליוני שנים, והמינים החיים הלכו והשתכללו בהנהגת הבורא.
1877
1882
צ'ארלס דרווין נפטר
צ'ארלס דרווין נפטר
1882
1900-1914
הרב אברהם יצחק הכהן קוק
מנסח את עיקרי התייחסותו לתיאוריית האבולוציה: קבלת הפן המדעי והתאמתו לרעיונות קבליים על התפתחות והתחדשות, בצד דחייה של הפרשנות המייתרת את הבורא. (להרחבה)
1900-1914
1925
"משפט הקופים"
המורה ג'ון סקופס עומד למשפט במדינת טנסי שבארה"ב בגין עברה על החוק האוסר ללמד תוכן השולל בריאה אלוקית. המשפט המתוקשר עורר פולמוס רב, ותרם לגיבוש התפיסה שיש מלחמה בין אבולוציה לבין אמונה דתית.
1925
1936-1947
הסינתזה האבולוציונית המודרנית
תיאוריה אבולוציונית שלמה יותר, המשלבת את הברירה הטבעית של דרווין עם הגנטיקה של מנדל.
1936-1947
1953
פענוח מבנה הדנ"א
ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק מגלים את מבנה המולקולה הבסיסית של החיים, ופותחים את הדלת לחקר הביולוגיה המולקולרית.
1953
1951-1962
הרבי מלובביץ
מבטא את התנגדותו הנחרצת לתיאוריית האבולוציה, הסותרת את פשטי המקראות. (להרחבה)
1951-1962
1970
שיווי המשקל המקוטע
תיאוריה הטוענת שקצב ההתקדמות של האבולוציה אינו אחיד.
1970
1975
חקר חרקים חברתיים
והתנהגויות אלטרואיסטיות בטבע מוליד את תחום הסוציוביולוגיה.
1975
1985
פרופ' ישעיהו ליבוביץ
טוען לניתוק מוחלט בין דת למדע. (להרחבה)
1985
2003
פרוייקט הגנום האנושי
ניתוח גנטי חושף עדויות לאבולוציה מאוחרת יחסית של המין האנושי.
2003
2004
הרב גדליה נדל
יוצא לאור ספר שיעורים של הרב נדל, בו הוא מקבל את תיאוריית האבולוציה, ומסביר את הסתירות לכאורה לפסוקי הבריאה. (להרחבה)
2004
2005
משפט "דובר"
יוצא לאור ספר שיעורים של הרב נדל, בו הוא מקבל את תיאוריית האבולוציה, ומסביר את הסתירות לכאורה לפסוקי הבריאה. (להרחבה)
2005
2005
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
יוצא לאור (לאחר מותו) ספרו של הרב סולובייצ'יק “The Emergence of Ethical Man”, המציג את יחסו האוהד לאבולוציה. (להרחבה)
2005
2013
הרב ג'ונתן זקס
מוציא את ספרו "השותפות הגדולה" העוסק ביחסי הדת והמדע, ומיישב בין הדרוויניזם ליהדות. (להרחבה)
2013